1. Ηλικία Ενοικιαστή: Για κατηγορίες A, B και C, οι ενοικιαστές πρέπει να είναι τουλάχιστον 23 ετών. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες, το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι 25 ετών. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για χρήση πιστωτικής κάρτας για την ενοικίαση αυτοκινήτου είναι 23 ετών.

 

 1. Άδεια Οδήγησης:Ο ενοικιαστής/οδηγός πρέπει να έχει διεθνή ή ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης, η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από ένα χρόνο.

 

 1. Ελάχιστος Χρόνος Μίσθωσης:Μία ημέρα (24 ώρες). Κάθε επιπλέον ώρα υπολογίζεται στο 1/5 της ημερήσιας τιμής ενοικίασης.

 

 1. Πρόστιμα:Οι παραβάσεις και τα πρόστιμα είναι ευθύνη του ενοικιαστή. Πρέπει να αναφερθούν και να τακτοποιηθούν από τον ενοικιαστή.

 

 1. Ασφάλεια:Μικτή ασφάλεια, € 7.34 ανά ημέρα, για τις κατηγορίες A, B και C και € 8.80 για τις κατηγορίες D, E, F, G, G1 και H.

 

Χωρίς μικτή ασφάλεια: Η ευθύνη του ενοικιαστή έχει ως εξής:

Κατηγορία € ευρώ
A και B 7,337.00
C, D και E 11,739.00
F, G και G1 20,000.00
H 40,000.00

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ.

 

 1. Ασφάλεια Ατυχημάτων:Περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης και καλύπτει τον ενοικιαστή/οδηγό και τους επιβάτες, με τα ακόλουθα ποσά:

 

Κατηγορία € ευρώ
Οδηγός: Θάνατος, ολική ή μερική αναπηρία 8,805.00
Ιατρικά έξοδα 8,805.00
Ανά επιβάτη: Θάνατος, ολική ή μερική αναπηρία 500,000.00
Ιατρικά έξοδα 500,000.00

 

Μέγιστο ποσό κάλυψης ανά ατύχημα: € 500,000

 

 1. Οποιαδήποτε ζημιά προκύψει στα λάστιχα, τις ρόδες και το κάτωμέρος του αυτοκινήτου, δεν καλύπτεται από καμία ασφαλιστική εταιρεία και αποτελεί ευθύνη του ενοικιαστή.

 

 1. Φόροι:ΦΠΑ 23% περιλαμβάνεται σε όλες τις τιμές.

 

 1. Βενζίνη:βαρύνει τον ενοικιαστή.

 

 1. Παράδοση και Παραλαβή προς/από:
 • το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών:δωρεάν
 • την Αθήνα και τις γύρω περιοχές: € 15.00
 • Εκτός Αθήνας και γύρω περιοχών: Κατηγορίες A, B και C: € 0.36 ανά χλμ.

Κατηγορίες D, E, F, G, G1 και H: € 0.45 ανά χλμ.

 

 1. Εκτός συνόρων της Ελλάδας: ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ

 

 1. Ταξίδι στα Ελληνικά Νησιά: Όσοι ενοικιαστές επιθυμούν να ταξιδέψουν με το αυτοκίνητο στα Ελληνικά νησιά, πρέπει να έχουν γραπτή άδεια από το γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων Auto Trust.